ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE TONG-IL MOO-DO

Presidente: Viviana Moreyra
Vice Presidente: Óscar Duarte
Secretario: Carlos Germán Núñez
Contacto: adm-tongilmoodo@hotmail.com